Večernji List - najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, svijeta, sporta, kulture i showbiza
Naslovnica Vijesti

Potpuno privatizirano 1.088 tvrtki u Federaciji, a djelomično 94

Od 1999. do 2018. godine, državni kapital je prodan u iznosu od 5,807 milijardi KM. Dakle, kroz sve vidove prodaje, uključujući i malu privatizaciju, prodano je oko 43 posto za prodaju nominiranog državnog kapitala
09. svibnja 2019. u 13:13 0 komentara 142 prikaza
Foto: Fena

Vlada Federacije BiH usvojila je danas na sjednici u Sarajevu izvješće o realizaciji Programa rada i Financijsko izvješće Agencije za privatizaciju u FBiH za 2018. godinu.

Kako je navedeno, od 1999. do 2018. godine, državni kapital je prodan u iznosu od 5,807 milijardi KM. Dakle, kroz sve vidove prodaje, uključujući i malu privatizaciju, prodano je oko 43 posto za prodaju nominiranog državnog kapitala. Ostvarena cijena za ovaj kapital je 9,161 milijardi KM, od čega je u certifikatima naplaćeno 8,485 milijardi KM, a u gotovini 0,675 milijardi KM.

Potpuno je privatizirano 1.088 firmi, a djelomično 94. Od ukupnog broja, 278 je privatizirano kroz malu privatizaciju. Dakle, u potpunosti je privatizirano 75 posto poduzeća predviđenih za prodaju prema Registru iz 1999. godine. Ukupan postotak poduzeća kod kojih je ostvarena potpuna ili parcijalna privatizacija je 81,5 posto.

Prodano je 2.600 predmeta imovine poduzeća, kojima je i pripao novac od prodaje.

Neprivatizirani državni kapital previđen za prodaju, prema Registru iz 1999. godine, iznosi oko 7,697 milijardi KM.

Iznos izdanih certifikata po osnovu općih potraživanja, plata pripadnika oružanih snaga BiH i potraživanja umirovljenika je 16,04 milijardi KM. Vrijednost neutrošenih certifikata je na kraju 2018. godine iznosila 5,13 milijardi KM, i sada mogu biti korišteni samo za otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

U 2018. godini knjigovodstvena vrijednost prodatog kapitala i imovine iznosila je 148.500,22 KM, ukupno ostvarena kupoprodajna cijena iznosi 130.550 KM, a odnosi se na prodaju dva predmeta imovine poduzeća u postupku male privatizacije, priopćeno je iz Vlade FBiH.

Lista lijekova

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, razmatrala inicijativu zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Mirze Ganića za uvrštavanje lijeka enzalutamid za liječenje metastatskog karcinoma prostate rezistentnog na kastraciju s posebnog programa u okviru Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava Fonda solidarnosti FiH, na Listu lijekova ovog fonda.

U izjašnjenju Vlade je navedeno da na Listu lijekova Fonda solidarnosti mogu biti uvršteni i lijekovi preporučeni kroz poseban program, za koje budu osigurana dodatna sredstva. Preporučeni sadržaj posebnog programa sadrži lijekove koji se koriste isključivo prema posebnoj preporuci ordinirajućeg doktora medicine, specijaliste određene grane, za odgovarajućeg pacijenta, uz tačno utvrđenu indikaciju, način primjene, doziranje, te uz navedenu očekivanu potrebnu količinu lijeka i dužinu trajanja terapije. Uvođenje osiguranika u pravo korištenja preporučenih lijekova vrši Komisija za utvrđivanje prava korištenja lijekova.

Trenutne aktivnosti Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, navedeno je u izjašnjenju, usmjerene su na reviziju liste lijekova Fonda solidarnosti. Na posljednjem sastanku Komisije za stavljanje i skidanje lijekova na Listu lijekova Fonda solidarnosti FBiH je, prema dostavljenim stručnim mišljenjima podkomisije za onkološke lijekove, predloženo da lijek enzalutamid kapsule u jačini od 40 mg, s posebnog programa, bude uvršten na Listu lijekova Fonda solidarnosti.

Federalna vlada danas se očitovala i o zaključcima Kolegija Općinskog vijeća Kladanj koje je, podržavši incijativu "Za život sa manje boli", sugeriralo nadležnim organima i institucijama da poduzmu neophodne aktivnosti za nabavku senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje razine šećera u krvi za djecu i odrasle oboljele od dijabetesa.

Federalna vlada navodi da je, uvidom u popis medicinskih sredstava koji imaju dozvolu za promet u BiH, utvrđeno da se ovaj senzor još ne nalazi na našem tržištu. Za stavljanje u promet medicinskog sredstva u BiH potrebno je da se proizvođač sa sjedištem u BiH ili pravna osoba koja zastupa stranog proizvođača i ima sjedište u našoj zemlji obrati Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH i pokrene proces upisa senzora u Registar medicinskih sredstva za tržište BiH. Tek nakon upisa podnositelj zahtjeva stiječe pravo plasiranja tog proizvoda na bh. tržištu.

Izvršenje proračuna

Ukupno ostvareni prihodi federalnog proračuna u prvom tromjesečju 2019. godine iznose 451 milijun KM, što je 17 posto planiranog. Od toga su porezni prihodi (porez na dobit i prihodi od neizravnih poreza) ostvareni u iznosu od 379,3 milijuna KM, neporezni (naknade, takse, novčane kazne i ostali neporezni prihodi) iznose 62,3 milijuna KM, a primici od financiranja 9,4 milijuna KM, navedeno je u izvješću kojeg je danas prihvatila Federalna vlada.

Ukoliko se plan promatra na bazi 1/4, idealno ostvarenje prihoda bi bilo 663,5 milijuna KM, što znači da realizacija naplate prihoda za prva tri mjeseca odstupa u odnosu na planiranu dinamiku priliva za 32,1 posto. Međutim, realnije je pratiti ostvarenje samo prihoda, isključujući financiranje. Ukoliko promatramo plan na ovakav način, idealno ostvarenje bi bilo 505,9 milijuna KM, što znači da su ostvareni prihodi manji za 64,3 milijuna KM od idealnog.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranje manji su za 17 posto ili za 95,7 milijuna KM, na što je najvećim dijelom utjecalo zaduženje u 2018. godini od MMF-a od 97,2 milijuna KM. Ostvareni prihodi, isključujući financiranje, manji su dva posto ili za 7,9 milijuna KM i rezultat su manjeg ostvarenja neporeznih prihoda u tekućoj godini.

Ukupno obračunati rashodi i izdaci za prvo tromjesečje 2019. godine iznose 337,6 milijuna KM, što je 13 posto iznosa planiranog Proračunom FBiH za 2019. godinu.
Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 277,5 milijuna KM, što je 82 posto ukupno obračunatih u tekućem razdoblju.
Važno je istaknuti da su sve obveze prenesene iz prethodne godine izmirene u prvom tromjesečju 2019. godine.

U odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine, ukupni rashodi i izdaci manji su za devet posto, ili za 33,2 milijuna KM. Najveći iznos sredstava utrošen je na socijalna davanja, 186,1 milijuna KM.

Zaduženje Federacije BiH

Vlada FBiH donijela je dvije odluke o zaduženju Federacije BiH putem emisije trezorskih zapisa Federacije s ciljem prikupljanja sredstava za financiranje izdataka utvrđenih Proračunom FBiH za 2019. godinu, u nominalnim iznosima do 20.000.000 KM (s rokom dospijeća od 182 dana) i 50.000.000 KM (s rokom dospijeća od 273 dana). Danas su, također, za iste namjene, donijete i dvije odluke o zaduženju FBiH putem emisije obveznica u nominalnima iznosima do 30.000.000 KM, s rokovoma dospijeća od sedam i deset godina.

Javni pozivi za sudjelovanje u emisijama zapisa i obveznica bit će objavljeni na internet stranici Federalnog ministarstva financija, agenta emisije i Sarajevskoj burzi vrijednosnih papira d.d. Sarajevo (SASE) najkasnije sedam dana prije dana održavanja aukcije.

Kako je danas rečeno, održavanje ovih aukcija ovisit će od likvidnosti proračuna i, prema sadašnjim pokazateljima, moguće je da budu otkazane.

Prijedlog zakona povučen iz procedure 

Prihvativši informaciju Federalnog ministarstva pravde, Vlada FBiH danas je donijela zaključak o povlačenju iz zakonodavne procedure Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku Federacije BiH, koji je utvrdila na 152. sjednici 24.7.2018. godine.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo pravde da joj, u roku od 45 dana dostavi novi tekst Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku FBiH, koji će sadržavati odredbe povučenog Prijedloga zakona, kao i kompiliranog prijedloga kojeg je dostavilo Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće BiH, odnosno Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, priopćeno je iz Vlade FBiH.

Napišite prvi komentar!

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.