Večernji List - najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, svijeta, sporta, kulture i showbiza
Naslovnica Vijesti

Investirat ćemo 270 mil. KM u elektroenergetsku mrežu u BiH

02. ožujka 2016. u 07:00 0 komentara 725 prikaza
bih...mostar...21.04.2010...he mostarsko blato, mato matan zaric  foto: zoran grizelj vecernji list vlm

Matan Žarić je krajem 2013. godine došao na čelo jedine međuentitetske kompanije te zajedno s upravom nastoji osigurati pozitivno poslovanje, unaprijediti prijenosni sustav, te osigurati visok stupanj sigurnosti prijenosa električne energije, kao i razvoj tržišta u BiH, piše Večernji list BiH.

Večernji list BiH: Preuzeli ste vođenje jedinstvene kompanije za prijenos električne energije nakon dugog razdoblja blokade rada njezine uprave. S kakvim ste se poteškoćama susreli u početku svoga rada i koje glavne smjerove djelovanja ste odredili nakon prvog pregleda stanja u kompaniji?

- Stanje koje sam zatekao u kompaniji nije bilo reprezentativno. U prethodnom razdoblju nagomilalo se mnogo problema, bilo je potrebno rasteretiti postojeće kapacitete, izgraditi nove trafostanice i dalekovode. Zatekao sam zastarjele uređaje kojima je dobrim dijelom prošao rok uporabe, a kada je riječ o kadrovskoj strukturi, trećina radnika od formiranja kompanije otišla je u mirovinu. Interventno su se neke stvari morale uraditi. Na samom početku bilo je nužno izraditi plan razvoja prijenosne mreže za 10 godina koji ispunjava kriterije Europske energetske zajednice, a slijedom tog plana i ostale. Bilo je potrebno odrediti životni vijek pojedine opreme, izračun opterećenja mreže, te zadovoljiti kriterij sigurnosti. Tako da su to bili prioriteti koje je nova Uprava sebi zacrtala. Pri investicijama i prijemu radne snage poštovali smo odnos kapitala kako nitko od dioničara ne bi bio oštećen, a prioritetne investicije bile su izgradnja dalekovoda i ugradnja transformatora u pojedinim trafostanicama koji će osigurati dvostrano napajanje. To znači veću sigurnost u napajanju potrošača. Na osnovi desetogodišnjih planova razvijamo mrežu, obnavljamo vozila, alate, informatičku opremu i dr. Za normalno funkcioniranje bila je nužna informatička oprema koja će uvezati cijeli sustav. Provođenje svih ovih aktivnosti nije nimalo lak posao, ali to ćemo sve završiti, važno je da proces ide naprijed.

Večernji list BiH: Možete li nam ukratko objasniti stanje prijenosnog sustava sa stajališta njegove pouzdanosti i raspoloživosti?

- Analiza stanja prijenosne mreže u BiH upućuje na to da je kompanija u proteklom razdoblju pružila svojim korisnicima neprekidnu i sigurnu uslugu prijenosa električne energije. Nova Uprava je odlučno krenula kako u proces obnavljanja opreme tako i u proces izgradnje novih objekata, čime se kontinuirano poboljšavaju pogonske karakteristike i iskoristivost prijenosnog sustava, odnosno povećava njegova pouzdanost i raspoloživost. Također, poslovi održavanja elemenata prijenosne mreže, za proteklo razdoblje, su u potpunosti izvršeni, što je od ključne važnosti za dobru pouzdanost i raspoloživost sustava. Raspoloživi tehnički pokazatelji, kao što su koeficijent raspoloživosti prijenosnih objekata, gubici u mreži, planirani radovi i kvarovi na elementima prijenosne mreže, neisporučena električna energije korisnicima prijenosne mreže, trajanje i broj prekida napajanja i neki drugi, pokazuju kako kompanija kvalitetno vrši funkciju prijenosa električne energije krajnjim potrošačima. Čak i prilikom vrlo nepovoljnih vremenskih uvjeta, npr. tijekom poplava, prijenosna mreža se pokazala kao vrlo pouzdan dio elektroenergetskog sustava u BiH, a naše ekipe su, u jako teškim uvjetima, brzo sanirale sve kvarove i omogućile nesmetanu opskrbu naših potrošača.

Večernji list BiH: Danas su u kompaniji primjetne užurbane aktivnosti u svim njezinim organizacijskim dijelovima i u svim područjima rada. Jeste li zadovoljni realizacijom pokrenutih aktivnosti i gdje vidite mogućnosti za njihovo poboljšanje i unapređenje?

- Činjenica je kako se u razdoblju od 2007. do 2014. godine nije investiralo u prijenosnu mrežu i da su se akumulirala velika sredstva za investicijsko ulaganje, kao i da postoji realna potreba za rekonstrukcijama i proširenjima mreže, tako da je kompanija u poziciji kada u relativno kratkom razdoblju treba realizirati veliki broj investicija. S obzirom na veliku vrijednost investicijskih ulaganja koju treba realizirati, Uprava je s najvećom pozornošću i ozbiljnošću, u cilju učinkovitije realizacije investicija, a imajući u vidu rokove za procedure nabava propisane zakonom, odredila da se pristupi nabavama po sustavu “ključ u ruke” ujedinjavanjem procedure nabave opreme, projektiranja, elektromontažnih i građevinskih radova, gdje su stvorene pretpostavke u pogledu planiranja sredstava, na izgradnji i rekonstrukciji elektroenergetskih objekata. Na taj način se znatno smanjilo vrijeme provođenja procedura nabava gdje su se četiri odvojena postupka zamijenila jednim postupkom nabave. Usporedno s provođenjem postupaka nabava na temelju iskustvenih činjenica se radilo i na poboljšanju natječajne dokumentacije i otklanjanju eventualnih nedostataka, tako da se broj prigovora i žalbi znatno smanjio.

Večernji list BiH: Dugo vremena je novac Elektroprijenosa bio blokiran, jesu li pokrenute investicije?

- U proteklom razdoblju pokrenuti su postupci za investicijska ulaganja u iznosu od 202,6 mil. KM. Od toga, potpisivanjem ugovora s izabranim ponuditeljima okončano je više postupaka ukupne vrijednosti od 113,4 milijuna maraka. Sami podaci o vrijednostima realiziranih postupaka nabava govore s kakvom ozbiljnošću i stručnošću se pristupa istim, a pogotovo kada se zna kolika je zainteresiranost za dobivanje posla u vrijeme oskudnih investicijskih ulaganja u energetici i slaboj zaposlenosti kompanija čiji je rad vezan uz ovaj segment, tako da su neizbježni prigovori i žalbe koji usporavaju, pa i poništavaju proces nabava i na taj način onemogućavaju i usporavaju kompaniju u realiziranju investicija u planiranim rokovima. Zadovoljan sam realizacijom pokrenutih aktivnosti koje se odnose na investicijska ulaganja, ali to ne znači da nema prostora za poboljšanje i unapređenje, što mi stalno radimo.

Večernji list BiH: Koliko sredstava kompanija ima na raspolaganju za investicije u ovoj godini i što su prioriteti?

- Za investicije u 2016. na raspolaganju imamo vlastita sredstva u iznosu od oko 270 milijuna KM. Riječ je o prenesenim neutrošenim sredstvima iz 2015. i sredstvima od slobodne amortizacije za 2016. godinu. Ta sredstva će biti utrošena na već ugovorene obveze, za investicijske projekte kod kojih je procedura nabave u tijeku i u pripremi, te za nove investicije. Za nove investicijske projekte na raspolaganju je oko 140 milijuna konvertibilnih maraka. U ovoj godini očekujemo puno aktivnosti u realizaciji započetih investicija, čime bi se značajno unaprijedila energetska infrastruktura. Dobivamo 21 novu trafostanicu 110 kV, osiguravamo 12 trafostanica dvostranim napajanjem, 9 trafostanica koje su bile izvan funkcije će biti osposobljeno, ugrađeno 20 novih transformatora, osigurana su nova 110 kV polja u trafostanicama, zamijenjeno 18 transformatora zbog isteka roka trajanja. Također, jedan od zadataka je uspostavljanje jedinstvenog telekomunikacijskog sustava u kompaniji, uvođenje jedinstvenog sustava za upravljanje dokumentima, kao i izgradnja, rekonstrukcija i opremanje zgrada, operativnih područja i terenskih jedinica. Ove godine ćemo pokrenuti značajne aktivnosti na antikorozivnoj zaštiti i bojenju stupova. Posebnu pozornost posvetit ćemo nabavi opreme za zaštitu na radu, zaštitu od požara, kao i tehničku zaštitu objekata. Jedan od zadataka je i nabava informatičke opreme i softvera, vozila, alata i instrumenata. Jedan od ciljeva bit će poboljšanje kvalifikacijske strukture radne snage, obuke za rukovanje novom opremom i dr.

Večernji list BiH: Sukladno vašem planu investicija pokrenuti su mnogobrojni postupci javnih nabava, ali, kao što ste već rekli, neki postupci su poništeni. Koji su ključni razlozi poništavanja pokrenutih postupaka?

- Sve planirane investicije u kompaniji u potpunosti se provode kroz postupak javnih nabava i uz puno poštovanje Zakona o javnim nabavama. Kao što je poznato, važeći Zakon o javnim nabavama stupio je na snagu krajem 2014. godine, čime je u ovom području uveden niz novina koje su zahtijevale da se u vrlo kratkom roku izvrši, ne samo prilagođavanje podzakonskih akata i internih akata kompanije, nego i cjelokupnog procesa rada zaposlenika koji sudjeluju u radu Povjerenstva za javne nabave. I uz ove otežane uvjete, ako se promatraju postupci javnih nabava veće vrijednosti koji se provode u sjedištu kompanije, iznimno mali broj je okončan donošenjem odluke o poništenju postupka nabave. Važno je naglasiti kako ove postupke nije poništio Ured za žalbe zbog povrede zakonskih odredbi, nego su odluke o poništenju postupaka donesene u kompaniji, nakon što je prethodno utvrđeno postojanje zakonskih pretpostavki za donošenje takvih odluka, odnosno zbog toga što u određenom krajnjem roku nije dostavljena nijedna ponuda ili što su cijene svih dostavljenih ponuda bile veće od sredstava predviđenih za predmetnu nabavu. Dakle, ključni razlozi za poništenje određenog broja postupaka javnih nabava sadržani su u imperativnim zakonskim normama kojim je zakonodavac izričito propisao slučajeve kada je ugovorno tijelo dužno donijeti odluku o poništenju postupka. Iako je i sada mali broj poništenih u odnosu na ukupan broj pokrenutih postupaka, u sljedećem razdoblju u kompaniji će biti poduzete dodatne aktivnosti u cilju omogućavanja uspješnog provođenja svih postupaka javnih nabava i smanjenja broja donesenih odluka o poništenju postupka.

Večernji list BiH: Kako je Elektroprijenos poslovao u protekloj, 2015. godini i kakve financijske rezultate očekujete u ovoj godini?

- Zadovoljni smo stanjem i poslovanjem u kompaniji. Uvijek se može bolje, ali smo u ovome dvogodišnjem razdoblju uradili i pokrenuli mnoge aktivnosti u svim segmentima poslovanja da mogu kazati da smo zadovoljni. I 2015. godinu smo završili s dobiti, iako tarifni postupak i donesene tarife nisu ostavili prostor za pozitivno poslovanje. Naime, u posljednjem tarifnom postupku za 2015. godinu regulator nije tarifom pokrio sve troškove koji utječu na poslovanje (troškovi komunalnih naknada, negativne tečajne razlike, amortizacija za aktivirana osnovna sredstva...). Troškove i prihode na koje smo svojim radom u kompaniji mogli utjecati sveli  smo u odobrene tarifom. Najvažnije od svega je da smo ostvarili primarni zadatak, odnosno da je prenesena sva raspoloživa energija od proizvođača prema potrošačima i da smo imali puni kontinuitet prijenosa s vrlo malim zastojem. Prenesena električna energija u 2015. godini je 18.083 GWh, a nju čini proizvedena električna energija u BiH i električna energija primljena iz drugih sustava. Gubici u EES-u su bili 336,8 GWh ili 1,86 posto, što je na razini razvijenih europskih zemalja. Raspoloživost mreže bila je 99,97 posto. To su odlični pokazatelji kvalitete rada prijenosnog sustava. Značajno je napomenuti da smo u  protekloj godini uspješno  proveli procjenu imovine. U 2015. godini smo pokrenuli provedbu  SAP-a sa svim modulima koji kreće u produkciju 1. srpnja 2016. godine. Iako je ovo projekt koji zahtjeva angažiranje velikog broja zaposlenika, do sada se sve aktivnosti odvijaju ugovorenom dinamikom. Ovim rješenjem ćemo harmonizirati i standardizirati poslovne procese i učinkovitije upravljati resursima.

Večernji list BiH: Iako je neosporna pozicija i važnost sustava za prijenos električne energije u cijelom elektroenergetskom sektoru, kako ocjenjujete današnju suradnju s ostalim sudionicima, pojedinim elektroprivredama, Nadzornim operaterom sustava (NOS) ili Državnom regulacijskom komisijom za električnu energiju (DERK)?

- Elektroprijenos, DERK i NOS osnovani su Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava električne energije u Bosni i Hercegovini u cilju stvaranja uvjeta za neograničenu i slobodnu trgovinu i kontinuiranu opskrbu električnom energijom po definiranom standardu kvalitete, stoga je i naša suradnja neminovna, kontinuirana i uz poštovanje svih zakonskih obveza.

Večernji list BiH: U razdoblju od osnivanja do 2014. godine kompanija je funkcionirala u smanjenom opsegu uz stalno smanjenje broja zaposlenih zbog odlaska u mirovinu i uz potpuno nepovoljnu starosnu strukturu preostalih zaposlenika. Je li se ta slika danas promijenila?

- Značajno se promijenila. U prethodne dvije godine primili smo u radni odnos na neodređeno vrijeme oko 200 novih zaposlenika, od kojih njih više od stotinu u svojstvu pripravnika. Prosječna dob novoprimljenih je oko trideset godina života i značajno je promijenila prosječnu dob svih zaposlenika, koja je još uvijek nepovoljna i iznosi oko četrdeset i osam godina života. Promijenjena je kvalifikacijska struktura u korist visoke stručne spreme. Tako danas udio visoke stručne spreme u ukupnom broju zaposlenih iznosi 22 posto, a zatečeni je bio tek 16 posto. U razdoblju od osam godina, prije dolaska ove Uprave iz kompanije je otišlo, po raznim osnovama, više od 400 zaposlenika, a došlo tek dvadesetak. Zbog, još uvijek, nepovoljne starosne strukture zaposlenih, očekujemo da će nam u sljedećih pet godina otići oko 300 zaposlenika u mirovinu. To će biti dobra prilika da dodatno popravimo starosnu strukturu kompanije jer smo opredijeljeni za prijam mlade i školovane radne snage.

Večernji list BiH: Što je vaša misija i koja je poruka koju želite poslati korisnicima vaših usluga?

- Elektroprijenos BiH je suvremeno koncipirana kompanija koja osigurava visok stupanj sigurnosti prijenosa električne energije i razvoj tržišta u Bosni i Hercegovini. Mi smo pouzdan partner svim korisnicima usluge prijenosa električne energije i dobavljačima, te stabilan partner zajednici uvažavajući načela održivog razvoja.

Naša misija je unapređenje samog procesa prijenosa, te praćenje i primjena novih tehnologija kroz sve segmente poslovanja.

Poruka za korisnike naših usluga je jasna - Elektroprijenos BiH će uspješno nastaviti izvršavati svoju misiju i obvezu pouzdano i sigurno obavljati uslugu prijenosa električne energije u cilju postizanja visokih standarda u ovoj oblasti. •

Napišite prvi komentar!

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.