Večernji List - najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, svijeta, sporta, kulture i showbiza
Naslovnica Vijesti

Vijeće ministara BiH - Službenici bez prava na jubilarnu naknadu

12. rujna 2017. u 19:07 0 komentara 264 prikaza

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je Prijedlog amandmana I na Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, kojim su pobrojani bh. službenici koji nemaju pravo na jubilarnu nagradu.

Pravo na novčanu naknadu po osnovu jubilarnih nagrada ne ostvaruju izabrani i imenovani zvaničnici u institucijama BiH, i to: članovi Predsjedništva BiH, zastupnici Zastupničkog doma i izaslanici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, predsjedatelj Vijeća ministara BiH, ministri i zamjenici ministara.

Na ovaj način žele se izbjeći različita tumačenja o tome tko se smatra izabranim i imenovanim službenikom u institucijama Bosne i Hercegovine u skladu za zaključkom Doma naroda PS BiH.

Podsjećamo da je Dom naroda prilikom razmatranja dopuna Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH zatražio preciziranje ove odredbe. Ministarstvo financija i trezora uputit će Prijedlog amandmana Parlamentarnoj skupštini BiH.

Na sjednici je Vijeće ministara BiH upoznato s Informacijom Direkcije za europske integracije o  aktivnostima u okviru procesa europskih integracija BiH, posebno uzimajući u obzir izvršene i preostale obaveze u vezi s pripremom odgovora na Upitnik Europske komisije. 

Također je Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o dopuni tarife administrativnih taksi koje se plaćaju u postupcima pred Ministarstvom pravde BiH, radi usklađivanja za odgovarajućim zakonima.

Riječ je o usklađivanju sa zakonima o udruženjima i fondacijama, o registraciji pravnih osoba koja osnivaju institucije BiH, o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica, kao i Zakonom o upotrebi i zaštiti naziva BiH. 

Dopunom Odluke definirane su takse u vezi s upisom u registre bh. i međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija, pravnih osoba koje osnivaju institucije Bosne i Hercegovine, crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u BiH.

Vijeće ministara BiH upoznato je s Informacijom Ministarstva civilnih poslova o prilagođavanju obrazovnih programa potrebama tržišta rada, koja će biti dostavljena Zastupničkom domu PS BiH u cilju realizacije zaključka 45. sjednice ovog doma.

Informacija sadrži podatke nadležnih obrazovnih vlasti o usklađenosti nastavnih planova i programa/obrazovnih i studijskih programa s tržištem rada s prijedlogom mera te daje pregled dokumenata koje je usvojilo Vijeće ministara BiH, zaključno s Akcijskim planom za izradu i provođenje kvalifikacionog okvira u BiH do 2020. godine koji značajno doprinosi povezivanju tržišta rada i obrazovanja.

Potrebno je unaprijediti suradnju između institucija koje vrše poslove u oblastima obrazovanja i rada na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine jer ne postoji jasan mehanizam suradnje i razmjene podataka, naglašeno je u Informaciji, uz ocjenu da je koordinacija politika obrazovanja, rada i zapošljavanja veoma slaba.

Vijeće ministara BiH dalo je suglasnost Agenciji za sigurnost hrane BiH, da u skladu s metodologijom Europske agencije za sigurnost hrane – EFSA, organizira i provede istraživanje o prehrambenim navikama djece u BiH u razdoblju od 2018. do 2023. godine.

Agencija za sigurnost hrane BiH zadužena je da pripremi potrebnu dokumentaciju i do 13. listopada ove godine izvrši elektronsku prijavu na tender EFSA-e.

Na ovaj način BiH se pridružuje zemljama Europske unije koje sudjeluju u istraživanju  prehrambenih navika koje daje detaljnu sliku konzumiranja pojedine hrane po dobnim grupama stanovnika. Istraživanje će obuhvatiti tri dobne grupe djece od tri mjeseca do devet  godina starosti i provodit će se u skladu s propisanom metodologijom EFSA-e.

Bosna i Hercegovina do sada nije provodila ovakva istraživanja. Prošle godine BiH se prvi put prijavila na  javni poziv EFSA-e za istraživanje prehrambenih navika odrasle populacije u Bosni i Hercegovini. Projekt je odobren i potpisan je ugovor s EFSA-om za realizaciju ovog istraživanja.

Na sjednici je istaknuto da BiH sudjeluje u osam programa u okviru ciklusa programa Europske unije u razdoblju 2014. - 2020., navodi se u Informaciji Direkcije za europske integracije o sudjelovanju Bosne i Hercegovine u programima EU koju je razmotrilo Vijeće ministara BiH.  Vijeće ministara BiH dalo je podršku aplikantima iz BiH u ovim programima.

U 2014. godini BiH je pristupila programima Erasmus+ (djelomično sudjelovanje u oblasti obrazovanja, obuke, mladih i sporta), Horizont 2020 (oblast znanosti i inovacija) i Kreativna Europa (oblast kulture i audiovizualne djelatnosti). Istovremeno, BiH je od 2016. godine članica programa Europa za građane (oblast civilnog društva), Fiskalis 2020 (oblast financija) i Carino 2020, a 2017. godine pristupila je programima COSME (oblast poduzetništva) i Zdravlje za razvoj.

Sudionici iz BiH su putem 12 projekata u 2016. godini iz programa Horizont povukli  1.377.321,00 eura, što je značajno povećanje u odnosu na 2014. godinu kada je po ovom osnovu povučeno 165.875 eura, a BiH je za sufinanciranje ulazne karte za članstvo u ovom programu u 2016. godini izdvojila 158.153 eura.

Za sedam projekata u oblasti mladih bh. aplikantima iz programa Erasmus+ odobreno je 376.061,49 eura, dok je u oblasti visokog obrazovanja odobren 91 projekt čiji su sudionici iz  BiH.

Sudionici iz BiH povukli su 445.412 eura za ukupno 12 projekata odobrenih u sklopu programa Kreativna Europa u prošloj godini, a dodatno je Europska komisija BiH odobrila 59.986 eura za promociju ovog programa i pružanje podrške potencijalnim aplikantima iz BiH. Istovremeno je sufinanciranje članske karte u ovom programu iz proračuna BiH 2016. godine iznosilo 41 tisuću eura.

Na sjednici je Vijeće ministara BiH usvojilo i Izvještaj o Programu postinvesticijske podrške investitorima (aftercare aktivnosti), koji je predložila Agencija  za unapređenje stranih investicija  u  BiH-FIPA za 2016.godinu s preporukama za poboljšanje poslovnog okruženja u Bosni i Hercegovini.     

U okviru Aftercare programa, FIPA je u prošloj godini posjetila 55 kompanija, a njeni službenici su obavili ukupno 520 posjeta kompanijama u BiH u razdoblju od 2007. do siječnja 2017. godine.

U izvještaju je istaknuto da 52,8 posto kompanija planira nova ulaganja, i to u ukupnom iznosu od 407,3 milijuna eura reinvesticija, a 69,8 posto kompanija planira povećanje zaposlenosti u iduće tri godine.

Preporuke FIPA-e za državni nivo odnose se na unapređenje stanja u više oblasti, koje su ocijenjene važnim za investitore, uključujući carine i carinsku politiku, poslovanje u slobodnim zonama, trošarine, javne nabavke, kretanje radne snage, boravak i zapošljavanje stranaca, elektronsko poslovanje, tržište radne snage, energetiku te međunarodne i bilateralne odnose.  

U cilju realizacije preporuka za poboljšanje poslovnog okruženja u BiH Vijeće ministara BiH poziva sve nadležne institucije da nastave aktivnu suradnju s FIPA-om,  koja uključuje i razmjenu podataka, organizaciju sastanaka i druge oblike suradnje.

Vijeće ministara BiH je na prijedlog Agencije za sigurnost hrane BiH donijelo Pravilnik o postupku ocjenjivanja i ovlaštenja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetički modificiranih organizama (GMO) i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od GMO.

Pravilnikom su obuhvaćene sve nadležnosti institucija u sistemu sigurnosti hrane po pitanju ovlaštenja laboratorija za oblast GMO, kao i postupak kreiranja jedinstvene liste ovih laboratorija. Kako se radi o jedinstvenom postupku pribavljanja ovlaštenja, ovaj pravilnik podjednako se odnosi na hranu, hranu za životinje, reprodukcioni  materijal u poljoprivredi  i šumarstvu te  sredstva za zaštitu bilja.      

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Odjel za poljoprivredu Brčko Distrikta BiH, kao nadležni organi, ovlašćuju ispitne laboratorije za kontrolu, ispitivanje i praćenje GMO i proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od GMO.

Nadležni organi rješenje o ovlaštenju laboratorije dostavljaju Agenciji za sigurnost hrane, koja ih upisuje u jedinstvenu listu ispitnih laboratorija u BiH za oblast GMO. Lista će biti objavljena u „Službenom glasniku BiH“ i na web stranici Agencije, priopćeno je iz Službe za informiranje Vijeća ministara BiH.

Napišite prvi komentar!

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.