- Pojedine strukture su u proteklom periodu iznosile različite dezinformacije i nagađanja o zabrani izvoza pilećeg mesa i industrijskih jaja na europsko tržište, između ostalog, pominjući mogućnost da će BiH 31. ožujka ostati bez dozvola za izvoz u EU. Zabrane izvoza neće biti, tako da domaći peradari nastavljaju neometan plasman svojih proizvoda na tržište EU - poručio je Košarac.

Prema njegovim riječima, jedna od obaveza BiH kada je u pitanju izvoz mesa peradi i proizvoda mesa peradi na europsko tržište je provođenje testiranja na određene zarazne bolesti.

- Poteškoće su se pojavile zbog neprovodive i neadekvatne odluke iz 2005. o određivanju referentnih laboratorija u BiH, koje su trebale izvršiti ta testiranja. Ta odluka nije u skladu sa standardima EU. Nažalost, prethodna struktura Ministarstva u potpunosti je zanemarila problem, što je potpuno nedopustivo i neprihvatljivo - ocijenio je Košarac.

Podsjetio je da se, po preuzimanju ministarskog mandata, aktivno posvetio rješavanju tog nasljeđenog problema, što je rezultiralo pozitivnim ishodom za domaći peradarski sektor.

- Cijeneći potrebe naših izvozno orjentiranih peradara, kontinuirano smo surađivali sa Izaslanstvom EU u BiH, Europskom komisijom i nadležnom europskom laboratorijom u Veneciji, te u konačnici došli do ad hoc rješenja, koje osigurava nastavak neometanog izvoza pilećeg mesa u EU - naglasio je ministar Košarac.

Istaknuo je da će Ministarstvo u suradnji sa nadležnim institucijama u narednom razdoblju raditi na sistemskom rješenju pitanja referentnih laboratorija, koje će dostaviti Vijeću ministara BiH na usvajanje.

- Opredijeljeni smo da kreiramo politike koje će značiti otvaranje novih tržišta za domaće proizvođače, što je jedna od mjera za zaštitu domaće proizvodnje. Pri tome, veliku pažnju posvećujemo EU, koja je i dalje bh. glavni vanjskotrgovinski partner. Zbog toga je važno da nastavimo neometan izvoz piletine i jaja za preradu, te da omogućimo plasman konzumnih jaja i crvenog mesa na europsko tržište - zaključio je Košarac, priopćeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.