Večernji List - najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, svijeta, sporta, kulture i showbiza
Naslovnica Vijesti

HSP Wigemarku: Hrvati u BiH zaslužili su barem neku napojnicu ljudskosti

26. veljače 2018. u 15:54 1 komentara 923 prikaza

Veleposlaniku EU Lars-Gunnar Wigemarku HSP BIH je uputio otvioreno pismo koje potpisuje Stanko Primorac, predsjednik HSP-a BiH. 

"Ovim pismom Vas želim upozoriti i podsjetiti da ste Vi specijalni predstavnik europskih institucija u BiH koji ima misiju i obvezu provoditi politiku Europske Unije, ali i skrbiti o građanstvu Europske Unije jer Vas na to obvezuju zakoni Europske Unije. Stoga Vas, poštovani gospodine Wigemark, ovom prilikom još jednom podsjećam kako u BIH živi preko pola milijuna Hrvata, odnosno građana Europske unije o čijim ste pravima dužni skrbiti. Europska Unija, čiji ste predstavnik nije samo gospodarska konstrukcija nego prije svega sustav vrhunskih društvenih vrijednosti koji povezuje i štiti svoje građane, društvenim savezom slobode, ljudskih i narodnih prava, solidarnosti, demokracije i pravednosti, međutim, dio građana Europske unije konstantno se nalazi u neravnopravnom položaju i ne može ostvariti osnovna prava, poput biranja vlastitih predstavnika u vlasti. Riječ je, naravno, o Hrvatima Bosne i Hercegovine. Smatram kako ste, poštovani gospodine Wigemark s ovim ključnim činjenicama dužni upoznati predsjednika Europske komisije Jean- Claude Junckera i njegove suradnike koji će narednih dana boraviti u BiH", navodi se u pismu. 

"Prava pojedinaca i građanstvo Unije ozakonjeni su u Povelji Europske unije o temeljnim pravima, u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i člankom 9. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) te predstavljaju ključne faktore u stvaranju europskog identiteta. Podsjetit ću na pravne temelje svega navedenog, a to su: članci 2., 3., 7. te 9. do 12. UEU-a, članci 18. do 25. UFEU-a i članci 39. do 46. Povelje Europske unije o temeljnim pravima (4.1.2). Kao i nacionalno državljanstvo, građanstvo EU-a tiče se odnosa između građana i Unije koji  arakteriziraju prava, obveze i sudjelovanje u političkom životu. Nadalje, u skladu s člankom 9. UEU-a i člankom 20. UFEU-a svaka osoba koja ima državljanstvo neke države članice građanin je Unije. Državljanstvo se definira u skladu s nacionalnim zakonima te države. Građanstvo Unije nadopunjuje nacionalno državljanstvo, ali ga pritom ne zamjenjuje. Ono se sastoji od niza prava i obveza pridodanih onim pravima i obvezama koji proizlaze iz
državljanstva pojedine države članice. Članak 20. UFEU-a govori kako se svakom građaninu Unije jamči:
-pravo slobodnog kretanja i boravka na državnom području država članica (članak 21. UFEU-a)
(4.1.3);
-pravo da glasuje i budu biran na izborima za Europski parlament i na lokalnim izborima (članak 22. stavak 1. UFEU-a) u državi članici u kojoj ima boravište, pod istim uvjetima kao i državljani te države (za propise o sudjelovanju na lokalnim izborima vidjeti Direktivu 94/80/EZ od 19. prosinca 1994., a za one o izborima za Europski parlament vidjeti Direktivu 93/109/EZ od 6. prosinca 1993.) (1.3.4);
-pravo na diplomatsku ili konzularnu zaštitu druge države članice na teritoriju treće zemlje (koja nije u Europskoj uniji), ako njegova država u toj zemlji nema svoje diplomatsko predstavništvo, pod istim uvjetima koji vrijede i za državljane dotične države članice;
-pravo na podnošenje predstavke Europskom parlamentu (članak 24. stavak 2. UFEU-a) i pravo na obraćanje ombudsmanu kojeg je imenovao Europski parlament (članak 24. stavak 3. UFEU-a) u vezi s nepravilnostima u radu institucija ili tijela EU-a. Ti su postupci regulirani člancima 227. i 228. UFEU-a (1.3.16 i 4.1.4);
-pravo pisanja svim institucijama ili tijelima EU-a na jednom od službenih jezika država članica i pravo na odgovor na istom jeziku (članak 24. stavak 4. UFEU-a);
-pravo pristupa dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, pod određenim uvjetima (članak 15. stavak 3. UFEU-a). Ovom prilikom želim podsjetiti i na činjenicu kako je glavni dio Povelje podijeljen je sljedeći način:
-Prvom glavom, pod nazivom „Dostojanstvo”, štite se prava na ljudsko dostojanstvo, život i osobni integritet .
-Drugom glavom „Slobode” štite se prava na slobodu i poštovanje privatnog i obiteljskog života, pravo na stupanje u brak i osnivanje obitelji, pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijesti te pravo na slobodu izražavanja i okupljanja. Njome su obuhvaćena i prava na obrazovanje, rad, vlasništvo i azil.
-Trećom glavom „Jednakost” ponovno se potvrđuje načelo jednakosti i nediskriminacije te poštovanje kulturne, vjerske i jezične raznolikosti.
-Četvrtom glavom naziva „Solidarnost” jamči se zaštita prava radnika, uključujući prava na kolektivno pregovaranje i djelovanje, kao i na poštene i pravedne uvjete rada.
-U petoj glavi „Prava građana i naroda” navedena su prava građana i naroda Unije: pravo na glasovanje i kandidiranje na izborima za Europski parlament i općinskim izborima, pravo na dobru upravu, pravo na podnošenje peticije, pravo pristupa dokumentima, pravo na diplomatsku zaštitu te pravo na slobodu kretanja i boravka (4.1.1).
-Šestom glavom naziva „Pravda” ponovno se potvrđuje pravo na učinkoviti pravni lijek i na pošteno suđenje, pravo na obranu, načela zakonitosti i proporcionalnosti kaznenih djela i kazni.
Poštovani gospodine Wigemark Vašim sugrađanima i građanima Europske Unije koji žive u BiH grubo se krši svih šest ključnih prava koja su zajamčena Poveljom i koja su temelj Unije;
-Ne činite dovoljno kako bi nam zaštitili pravo zajamčeno u prvoj glavi Povelje „Dostojanstvo“
-Ne činite ništa, čak što više otežavate nam naše pravo zajamčeno u drugoj glavi Povelje „Slobode“
-Ne činite dovoljno kako bi nam zaštitili zajamčena prava u trećoj glavi Povelje“Jednakost“
-Ne poduzimate relevantne poteze kako bi nam zaštitili zajamčena prava u četvrtoj glavi Povelje „Solidarnost“
-Ne činite dovoljno kako bi nam zaštitili zajamčena prava u petoj glavi Povelje „prava građana i naroda“
-Ne činite ništa kako bi nam zaštitili zajamčena prava u šestoj glavi Povelje „ Pravda“", stoji u otvorenom pismu. 

"Ja, kao predsjednik jedne političke stranke koja djeluje u okviru Hrvatskog Narodnog Sabora osjećam dužnim upozoriti na gore navedene činjenice, istovremeno uvjeren da dijelim stav i mišljenje velikog postotka Hrvata,(vjerujem ne za dugo) obespravljenog i ne slobodnoga naroda u BiH. Pozivam Vas da pokušate pronaći toliko empatije prema svim ovim činjenicama, kao i da se potrudite ispraviti toliku nepravdu za koje su odgovorne mnoge Vaše kolege iz međunarodne zajednice.
Zar ne mislite da su Hrvati u BiH zaslužili barem neku napojnicu ljudskosti, da baš tako: napojnicu ljudskosti, ako ne može mrvica više...? Želim vjerovati kako Vam sudbina ovog naroda nije nevažna, te da svakodnevnim boravkom u BiH uviđate kako se gaze ustavna prava čitavom jednom narodu koji je oduvijek europski. Smatram kako nemate pravo biti ravnodušni i nijemo promatrati kako svaki dan neki novi „patriota“ fašist ili džihadist, pljune našem običnom čovjeku, Vašem sugrađaninu, ravno u lice i najavi mu rat, jer je tom našem običnom čovjeku sveto baš ono po čemu svi oni pljuju . Želim istaknuti kako vlada potpuna neosjetljivost za osjećaje i za vrijednosti koje gaji velika većina hrvatskoga naroda", navodi se u pismu. 

Antidemokratski politički procesi u BiH koji traju čitavi niz godina, a u zadnje vrijeme imaju izražene aspekte unutar dominantnog nacionalističkog i šovinističkog bošnjačkog „kao-fol“ patriotizma, koji, zanimljivo, dolaze iz svih političkih opcija, a pogotovo iz „kao-fol“ građanskih, socijaldemokratskih takozvanih lijevih i inih političkih grupacija. Budući da je više nego jasno kako je riječ o akciji iza koje se krije jasna političko-ideološka agenda, s konačnim ciljem potpunog obespravljivanja jednog konstitutivnog naroda, a slijedom toga i istjerivanja istoga iz zemlje, molimo Vas da nam odgovorite na neka pitanja i činjenice ili bar izrazite vaš službeni stav o istima. Državljani Europske Unije imaju pravo, dapače, katkada su i dužnost, prema znanju,
stručnosti i ugledu koji imaju, pa i ideološkom profilu, očitovati svoje mišljenje o onome što je za dobrobit naroda kojem pripadaju i zajednice u kojoj žive, što ja ovim pismom i činim. U nadi, da ćete s potrebnom pozornošću proučiti sve činjenice i navode iz ovoga otvorenoga pisma te poduzeti odgovarajuće korake srdačno Vas pozdravljam", navodi Stanko Primorac u otvorenom pismu. 

  • normalan95:

    E pa Primorac, sve što si napisao je ustvari potpuno obrnuto. Udrzživanje sa Dodikom opet pravite novi UZP, protiv svih građana BiH koji su van vašeg udruženja. Pokrivajući se poveljama, samo nevješto prikrivate činjenicu, da serificirani HDZ BiH, Hrvati pokrivaju ... prikaži još! 33,333% vlasti u državi i 50% vlasti u federaciji. Zapravo sva ta vlast je pod kapom samo jednog i jeinog, nezamenljivog diktatora - fašiste Dragana Čovića! Razmislite o tome šta svako jutro pijete!