Večernji List - najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, svijeta, sporta, kulture i showbiza
Naslovnica

Ne isključiti pregovore, a poštovati princip rotacije

Dodik: Za bh. vlast neophodan princip rotacije, poštivati treba i broj pozicija
03. rujna 2011. u 12:25 0 komentara 5 prikaza
dodik
Foto: VL FOTO

Rukovodstva SNSD-a i SDS-a potvrdila su nakon jučerašnjeg sastanka na Jahorini da će i dalje imati jedinstven nastup na državnoj razini, te poručila da će nastaviti provoditi sve principe iz ranije donesene platforme o zajedničkom djelovanju na razini BiH, prenosi Srna.

Zajednički nastup

Lideri SNSD-a Milorad Dodik i SDS-a Mladen Bosić istaknuli su na konferenciji za novinare da na sastanku nije bilo riječi o vlasti na razini RS-a, odnosno o prelasku SDS-a iz oporbe u vlast, ocijenivši takvu mogućnost medijskim spekulacijama. Lideri su ocijenili da je dosadašnje provođenje platforme veoma uspješno, naglasivši da je otada osnažen utjecaj RS-a na državnoj razini, bez štete po bilo koga drugog. Dogovoren je i zajednički nastup na sastanku o formiranju vlasti u Mostaru 5. rujna, na koji će se doći i sa zajedničkim prijedlozima. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je za formiranje vlasti i dalje neophodan princip rotacije, te poštovanje broja pozicija koje pripadaju Srbima po Ustavu BiH. Lider SNSD-a izja­vio je da će SNSD i SDS za­je­dno nas­tu­pi­ti u Mos­ta­ru, te da će i da­lje nas­ta­vi­ti međusobno ja­ča­nje stra­načkog po­vje­re­nja izme­đu ove dvi­je stranke. “Ra­di­t će­mo po­pis, ali tako da RS bu­de po­se­bna sta­tis­ti­čka je­di­ni­ca. Ta­kođer, spre­mni smo na za­klju­čak o drža­vnoj po­mo­ći uz ko­re­kci­je u Parlamentu BiH”, re­kao je Do­dik. “Ovaj mo­del za­je­dni­čkog dje­lo­va­nja nas­ta­vi­t će se u svim in­sti­tu­ci­ja­ma. En­ti­te­ti tre­baju potpisati me­đu­so­bni spo­ra­zum o us­ta­vnim pro­mje­na­ma u vezi s presudom u slučaju ‘Sej­dić- Fin­ci’”, kazao je Dodik. Mla­den Bo­sić, pred­sje­dnik SDS-a, izja­vio je nakon sastanka da je za­je­dni­čka platforma po­bolj­ša­la po­lo­žaj RS-a u BiH, te da ta­ko tre­ba nas­ta­vi­ti i ubu­du­će. Naglasio je da je platforma izdržala probu vremena i da je dogovoren nastavak na tim osnovnim principima.

Dobar model zastupanja

“Ovo je do­bar mo­del zas­tu­pa­nja Republike Srpske, i to tre­ba nas­ta­vi­ti i u budu­ćem izbor­nom ci­klu­su, tko god pobijedio”, na­gla­sio je Bo­sić i za­klju­čio da bu­du­ći saziv Vijeća mi­nis­ta­ra tre­ba poštovati prin­cip rotacije, te da pre­go­vo­ri u Mos­ta­ru ne tre­baju biti is­klju­či­vi. “Re­la­ksi­ra­ni, za­je­dno ide­mo na sastanak u Mos­tar”, za­klju­čio je lider SDS-a Mladen Bosić.

Napišite prvi komentar!

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.