Zaduženje Federacije

Omogućena izgradnja novih 40 kilometara autoputa na Koridoru

ilustracija
26.04.2018.
u 13:45

Vlada FBiH donijela je nekoliko odluka kojima prihvaća zaduženje Federacije BiH kod međunarodnih financijskih institucija za financiranje projekata na Koridoru Vc.

Vlada Federacije BiH donijela je danas nekoliko odluka kojima prihvata zaduženje Federacije BiH kod međunarodnih financijskih institucija za financiranje projekata na Koridoru Vc.

Prihvaćanjem odluke po Kreditnom sporazumu između Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj i BiH bit će osigurana sredstva od oko 36 milijuna eura za realizaciju Projekta Nemila - Donja Gračanica.

Po Ugovoru o financiranju između Europske investicijske banke i Bosne i Hercegovine osiguravaju se sredstva od 100.000.000 eura za realizaciju projekta Mostar-Jug, a za projekt Zenica-Sjever sredstva u 50.000.000 eura.

Po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj osigurava se 27.150.000 dolara za poddionicu Nemila - Donja Gračanica (Zenica-Sjever - Komponenta A), a za poddionicu Nemila - Donja Gračanica (Zenica-Sjever - Komponenta B) 24.300.000 eura.

Federacija BiH će sredstva na kreditnom osnovu prenijeti na JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, koje je krajnji korisnik i dužnik, a na ovaj način je omogućena izgradnja izgraditi novih 40 kilometara autoputa na Koridoru Vc, priopćeno je iz Vlade FBiH. 

Stečajni postupak

Vlada FBiH je utvrdila i Parlamentu FBiH, na usvajanje po skraćenom postupku, uputila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o stečajnom postupku, te na taj način omogućila provedbu presude Ustavnog suda Federacije BiH od 23.3.2016. godine, kojom je utvrđeno da članci 33. i 40. Zakona o stečajnom postupku nisu u suglasnosti sa Ustavom FBiH.

Kako je u presudi navedeno, potraživanja iz radnog odnosa, a što proizlazi iz prakse Europskog suda, čine dio imovine osoba koje su u radnom odnosu, uključujući i uposlenike stečajnog dužnika. Dakle, potraživanja iz radnog odnosa su imperativ koji mora biti poštovan bez izuzetka.

Stoga je novopredloženim zakonskim rješenjem propisano da, u potraživanja višeg isplatnog reda, ulaze potraživanja radnika i prijašnjih dužnikovih radnika nastala do dana otvaranja stečajnoga postupka iz radnog odnosa u ukupnom bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom, te potraživanja na temelju naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti. To znači da potraživanja radnika nisu ograničena niti visinom niti rokom.

Također je predožena izmjena koja omogućuje da iz stečajne mase najprije budu namireni nužni troškovi stečajnog postupka i obveze stečajne mase, bez kojih ne može biti ni vođen stečajni postupak, a o čemu odlučuje stečajni sudija, a da će troškovi postupka i obveze stečajne mase, koji nisu nužni za vođenje postupka, biti namireni i nakon izmirenja povjeritelja višeg isplatnog reda.

Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna

Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna FBiH za 2018. godinu, kojim će neutrošena sredstva iz 2017. godine od 107 milijuna KM, namijenjena za izgradnju autocesta i brzih cesta na razdjelu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, biti planirana za 2018. godinu na isti način i sa istom namjenom.

Izmijenjeni i dopunjeni Proračun Federacije BiH za 2018. godinu iznosi 2.989.661.837 KM, što je za 107,0 milijuna KM ili četiri posto više u odnosu na Proračun Federacije BiH za 2018. godinu.

Bitno je istaknuti da je Bosna i Hercegovina ispunila sve uvjete iz matrice politika u okviru DPL projekta sa Svjetskom bankom, te su doznačena sredstava, pri čemu je Federaciji BiH pripalo i uplaćeno 87.207.037 KM. Također, kako su ispunjene prethodne mjere iz Pisma namjere proširenog aranžmana s MMF-om, Federalnom prorčunu je doznačeno 97.214.772,02 KM.

Na temelju ovih pokazatelja, Federalno ministarstvo financija je izmijenilo strukturu financiranja Proračuna Federacije BiH za 2018. godinu tako se odustalo od planirane prodaje potraživanja u iznosu od 60 milijuna KM, te je smanjena planirana emisija obveznica za 124 milijuna KM.

Sukladno ovim izmjenama, danas je utvrđen i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2018. godinu.

Slobodne zone u FBiH

S ciljem usklađivanja sa zakonom na razini Bosne i Hercegovine, Federalna vlada danas je utvrdila Nacrt zakona o slobodnim zonama u FBiH. Prema definiciji, slobodna zona obuhvaća dio carinske teritorije u FBiH koji je posebno ograđen i označen, a u kojem se obavljaju posebne i zakonima utvrđene djelatnosti.

Zona se osniva na području mjesta koja imaju pomorsku ili riječnu luku, ili zračnu luku, a koji su otvoreni za međunarodni promet, ili uz magistralni put, željezničku prugu i na drugim područjima gdje postoje uvjeti za njen rad.

Zonu mogu osnovati domaće i strane pravne i fizičke osobe, a zahtjev za davanje suglasnosti o opravdanosti određivanja dijela carinske teritorije, kao slobodne zone gospodarsko društvo za upravljanje zonom podnosi Vladi Federacije BiH, putem Federalnog ministarstva trgovine.

Određivanje dijela carinske teritorije je ekonomski opravdano ako na temelju elaborata i drugih dokaza može biti ocijenjeno da će biti postignuti pozitivni efekti u pogledu privlačenja stranog kapitala, proizvodnje robe i pružanja usluga, zapošljavanja i transfera suvremenih tehnologija, te da će vrijednost izvezene robe preći najmanje 50 posto od ukupne vrijednosti proizvedene robe koja napušta slobodnu zonu u razdoblju od 12 mjeseci.

U zoni mogu biti osnivane banke i druge financijske organizacije, organizacije za osiguranje i reosiguranje.

Korisnik slobodne zone porez i doprinose plaća u skladu s propisima koji uređuju ovu materiju u BiH i FBiH, a može koristiti porezne olakšice u skladu sa propisima.

Dobit od lutrije

Federalna vlada donijela je Odluku da dobit Lutrije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, u iznosu od 812.085 KM, bude raspoređena za investiranje i razvoj društva, kako je i predložio Nadzorni odbor Lutrije BiH.

Vlada je danas usvojila izvještaj o poslovanju Lutrije BiH za 2017. i dala suglasnost na Plan poslovanja za 2018. godinu.

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o izdvajanju 150.000 KM namijenjenih financiranju troškova izgradnje Centra za autizam u Tuzli.

Kako ova sredstva nisu planirana u proračunu Federacije BiH za 2018. godinu, izdvojena su s pozicije tekuće rezerve Vlade FBiH.

Proširena listi lijekova 

Federalna vlada danas je izmijenila i dopunila Odluku o listi lijekova Federalnog fonda solidarnosti.

Na ovaj način su na Listu ubačena dva citostatika, i to za liječenje različitih vrsta hematoloških tumora i za upotrebu kod leukemije/MPS.

Inicijativa iz Posušja

Poduzeće Leger d.o.o. Posušje obavijestilo je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da je počelo probnu proizvodnju ugljena na površinskom kopu Zlauše - Martin - Majdankići i da je za 2018. godinu planirana proizvodnja 800.000 tona uglja i oko 3.400.000 m3 otkrivke. Stoga je Vlada FBiH danas odlučila da Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje predloži izmjenu Odluke za oslobađanje rudnika u FBiH od plaćanja putarine na dizel-gorivo za 2018. godinu, po kojoj bi Lageru, umjesto 29.670.464 litara, bila odobrena količina od 33.170.464 litara ovog goriva.

Konsolidirano izvješće 

Konsolidirano izvješće proračuna Federacije BiH, županija i općina, te financijskih planova izvanproračunskih fondova za 2017. godinu, o kojem se danas upoznala Federalna vlada, obuhvaća izvršenje proračuna Federacije BiH, županija, općina, kao i izvršenje financijskih planova izvanproračunskih fondova (MIO, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Federalni zavod za zapošljavanje, deset županijskih zdravstvenih zavoda i službi za zapošljavanje i tri županijske direkcije za ceste).

Ukupni lanjski prihodi iznose 8,222 milijuna KM, što je za 641,1 milijuna KM ili za 8,5 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok je ostvarenje u odnosu na plan 93,1 posto.

Porezni prihodi iznose od 7.061,1 milijun KM i u strukturi ukupnih sudjeluju sa 85,9 posto. U odnosu na razdoblje siječanj - prosinac 2016. godine ostvarenje je više za 483,5 milijuna KM ili 7,4 posto, a plan za 2017. ostvaren sto posto.

Ukupni rashodi za 2017. godinu su iznosili 7.046,3 milijuna KM, što je za 211 milijuna KM ili za 3,1 posto više nego u protekloj godini, a u odnosu na plan 88,1 posto.

Na svim razinama vlasti u Federaciji BiH lani je bilo 68.407 uposlenih, dok je u 2016. godini taj broj iznosio 68.140.

Na federalnoj razini vlasti u 2017. godini je bilo 6.690 zaposlenika, što je 0,6 posto manje nego godinu ranije. U ukupnom broju, zaposleni na federalnoj razini čine 9,8 posto.

Na županijskoj razini vlasti zaposlenih je bilo 51.390, što je 0,3 posto više nego u 2016. godini, a oni čine 75,1 posto u ukupnom broju zaposlenika.

Na općinskoj razini vlasti lani je bio 7.971 zaposlenik, što predstavlja povećanje od 1,6 posto, a u ukupnom broju sudjeluju sa 11,6 posto.

U izvanproračunskim fondovima FBiH lani je bilo 2.356 zaposlenika, i to je 1,8 posto više nego u 2016. godinu, a oni čine 3,4 posto svih zaposlenih.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi prije izvršene konsolidacije iznosili su 3.814,7 milijuna KM, a nakon toga 3.412,1 milijuna KM. U odnosu na 2016. godinu, njihovo ostvarenje je više za 3,5 posto ili 115,3 milijuna KM, a u ukupnim rashodima sudjeluju sa 48,4 posto.

Lani su tekući transferi drugim razinama vlasti iznosili 85,8 milijuna KM, pojedincima 2.765,4 milijuna KM, a neprofitnim organizacijama 237,1 milijun KM. Za subvencije javnim poduzećima izdvojeno je 137,7 milijuna KM, a privatnim poduzećima i poduzetnicima 136,3 milijuna KM.

Konsolidirani kapitalni transferi za dvanaest mjeseci 2017. godine iznose 183,3 milijuna KM, što je 19 milijuna KM ili za 11,5 posto više nego godinu dana ranije. Kapitalni transferi drugim razinama vlasti iznosili su 50,8 milijuna KM, pojedincima 11,6 milijuna KM, neprofitnim organizacijama 35,5 milijuna KM i javnim poduzećima 83,6 milijuna KM.

Za dvanaest mjeseci 2017. godine sve razine vlasti u Federaciji BiH ostvarile su pozitivan rezultat od 326,7 milijuna KM. Pozitivan rezultat ostvaren je i u 2016. godini, u iznosu od 158,9 milijuna KM.

 

Ključne riječi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Želite prijaviti greške?

Još iz kategorije