u nedjelju

Pročitajte drugu Stepinčevu oporuku koja je i sad aktualna

Stepinac
Večernji list
08.02.2013.
u 17:00

Važnost: Šetnja kroz kardinalov muzej počinje upravo tom poslanicom

Kardinal Alojzije Stepinac za svoga je života napisao tri oporuke, ali upravo njegovu drugu duhovnu oporuku, koju Večernji list objavljuje u sklopu svoga “Stepinčeva molitvenika”, koji će darovati svojim čitateljima na Stepinčevo ove nedjelje, mnogi smatraju najvažnijom u njegovoj ostavštini.

Poruka vjernicima

Kolika je njezina važnost, potvrđuje i činjenica da šetnja kroz Muzej kardinala Stepinca na zagrebačkom Kaptolu počinje tom kardinalovom drugom duhovnom oporukom, napisanom za sužanjstva u Krašiću 28. svibnja 1957. U oporuci, koja je izložena u presliku (original se nalazi u Rimu) i koja je autorici postava poslužila kao neposredno nadahnuće, posebno je dirljiv uvod, a poruke iz oporuke primjenjive su i na današnje vrijeme i prilike u kojima se Crkva danas nalazi.

“Nedokučiva providnost Božja postavila me je bila prije mnogo godina vama za pastira. Znam da je u ono doba bilo u našoj dijecezi mnogo učenijih svećenika od mene. Znam da ih je bilo i mnogo zaslužnijih od mene jer ja sam tada bio svećenik tek tri i pol godine, nepoznat svemu svijetu. I kad se sada nakon svega toga pitam zašto je Bog upravo mene odabrao za tu zadaću, onda moram odgovoriti ono što veli sveti Pavao apostol u Poslanici Korinćanima: Što je ludo pred svijetom, izabra Bog da posrami mudre, i što je slabo pred svijetom, izabra Bog da posrami jako; i što je neplemenito pred svijetom i prezreno, izabra Bog, i ono što nije da uništi ono što jest, da se ne hvali nijedan čovjek pred Bogom (1 Kor 1, 27-29).”, piše kardinal Stepinac u svojoj oporuci.

“Dragi moji vjernici, pod svaku cijenu, pa i uz cijenu istoga života svoga, ako bude potrebno, ostajte vjerni Kristovoj Crkvi, koja ima svoga vrhovnoga pastira Petrova nasljednika! Vi znate, da su naši oci i pređi kroz tolika stoljeća prolili tolike potoke i rijeke krvi, da očuvaju sveto blago katoličke vjere i da ostanu vjerni Kristovoj Crkvi. Vi nećete biti dostojni imena otaca vaših, ako budete dopustili, da vas tko otrgne od pećine, na kojoj je Krist sazidao Crkvu svoju”, poručuje iz Krašića vjernicima.

Daleko mu kuća od vaše

I nastavio, da “među vama bude tko, bilo svjetovnjak, bilo svećenik, koji bi ma samo na časak pokolebao u ovoj točki, neka mu bude kuća daleko od vaše!”

>> Molitva je spašavala Stepinca u Lepoglavi

Preuzeto sa www.vecernji.hr

Ključne riječi

Želite prijaviti greške?