Večernji List - najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, svijeta, sporta, kulture i showbiza
Naslovnica

Kazne za bojkot popisa stanovništva do 10 000 KM

Za odbijanje odgovora na pitanje popisivača - kazne rigorozne
05. svibnja 2012. u 10:27 1 komentara 6 prikaza
popis
Foto: VL FOTO

Popis stanovništva u BiH obavit će se dogodine, a kada je u pitanju procjena stanja priprema za popis stanovništva, popisivanje će biti organizirano na način da će BiH biti podijeljena na 20.000 popisnih krugova, a svaki popisni krug će uključivati oko od 80 do 100 domaćinstava.

Jedan popisivač bit će zadužen za jedan popisni krug, a 2000 općinskih instruktora nadgledat će rad popisivača (jedan na deset popisivača). Uz to će 150 instruktora iz sve tri statističke institucije u Bosni i Hercegovini nadgledati popisivanje u 142 općine u BiH.

U svakoj općini općinsko povjerenstvo će izabrati i imenovati popisivače u skladu s kriterijima koje odredi statistička institucija. Što se, pak, obuke tiče, planirane su tri razine: za instruktore na razini Bosne i Hercegovine agencija će organizirati i provesti obuku, instruktori na razini države će obučiti općinske instruktore i povjerenstva; zatim će općinski instruktori obučiti popisivače.

Popisni krugovi

U FBiH planirano je 13.000 popisnih krugova od ukupno 20.000 popisnih krugova planiranih u Bosni i Hercegovini. Zavod za statistiku FBiH imat će pristup popisnoj bazi podataka, ali će diseminaciju na razini BiH vršiti agencija. Popisom stanovništva bit će obuhvaćene sljedeće teme: mjesto uobičajenog stanovanja, ime, ime oca ili majke, prezime, spol, datum rođenja i jedinstveni matični broj građana, mjesto rođenja, prisustvo, dužina i namjera prisustva/odsustva u mjestu popisa, mjesto stanovanja neposredno po rođenju, mjesto stalnog stanovanja osobe u vrijeme popisa iz 1991. godine. Također će se popisivati i je li osoba bila izbjeglica iz BiH, je li bila raseljena osoba u Bosni i Hercegovini, te ima li formalno-pravno status raseljene osobe i namjerava li se vrati u mjesto odakle je raseljena. Popisivat će se i naselje BiH iz kojeg se osoba doselila i godina doseljenja, je li osoba ikada živjela izvan Bosne i Hercegovine godinu i duže, mjesec i godina doseljenja i država iz koje je osoba doselila, razlozi doseljenja u BiH, zakonsko bračno stanje, izvanbračna zajednica, broj živorođene djece i mjesec i godina njihovog rođenja, državljanstvo, etnička/nacionalna pripadnost, materinji jezik, vjeroispovijest, pismenost, najviša završena škola, stečeno zvanje, škola koju osoba pohađa, trenutačni status aktivnosti, položaj u zaposlenosti, grana ekonomske djelatnosti tvrtke (na glavnom poslu), zanimanje, glavni izvor sredstava za život, je li osoba uzdržavana, aktivnost uzdržavatelja, mjesto rada, odnosno pohađanja škole i učestalost vraćanja u mjesto stalnog stanovanja.

Novčane kazne

Popis također obuhvaća funkcionalnu sposobnost osobe da obavlja svakodnevne aktivnosti i uzrok invalidnosti, dužina i zemlja boravka u inozemstvu za civilne osobe na privremenom radu i boravku u drugoj državi i mjesto prebivališta u BiH za njih i članove njihovih obitelji. Novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 10.000 maraka kaznit će se za prekršaj fizička osoba obuhvaćena popisom ili osoba koja je obvezna dati podatke o odsutnim članovima domaćinstva, odnosno roditelj, usvojitelj ili staratelj za dijete mlađe od 15 godina ako odbije da odgovori na pitanja u popisnim obrascima ili da netočne i nepotpune odgovore. Novčanom kaznom u iznosu od 100 maraka do 10.000 maraka kaznit će se sljedeći sudionici u popisu ili osoba koja obavlja poslove i zadatke vezane uz popis ako: protivno volji osobe obuhvaćene popisom utječu na tu osobu da se protiv svoje volje izjasni o etničkoj ili nacionalnoj pripadnosti ili vjeri, pravodobno i na propisan način ne obavljaju poslove popisa i ne čuvaju kao službenu tajnu sve podatke koji se odnose na njihove osobne, obiteljske i imovinske prilike.

  • Avatar gmail
    gmail:

    Čitajte češće BiH zakone pa se nećete iznenaditi rigoroznim kaznama, koje plaćaju jedino oni koji mogu, a nisu \"važni\" ili ne žele dati mito. Rigorozno propisane kazne i nedorečeni zakoni, iz kojih se vidi duh onih koji ga propisuju (nerazumjevanje ... prikaži još! za procese rada, postavljanje prema realnom sektoru kao najvećim lopovima) propisuju se upravo da bi rastao najveći biznis vladajućih garnitura, a to su: mito i korupcija. A tu nema blagoslova, ni kratkoročno a pogotovo ni dugoročno.