navigacija
Problemi

Otežano funkcioniranje izdavanja putnih isprava BiH

Problem funkcioniranja sustava zabilježen na svim lokacijama, u DKP mreži i u zemlji, te se radi na otklanjanju zastoja

Otežano funkcioniranje izdavanja putnih isprava BiH

Foto:

Posljednjih dana u Ministarstvo vanjskih poslova BiH stigao je veliki broj upita državljana BiH koji žive i borave u inozemstvu, a koji se odnose na pitanje otežanog funkcioniranja izdavanja putnih isprava BiH u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH. Problemi koji su uočeni počevši od 4. lipnja odnose se na nemogućnost korisnika sustava da se logiraju ni na jedan od tri servera za unos zahtjeva i distribuciju putovnica, kao ni za akviziciju biometrijskih podataka, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću MVP-a BiH.

Nakon izvršenih internih pregleda komunikacija iz Ministarstva vanjskih poslova BiH prema diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u kojima se vrši izdavanje putnih isprava, zaključeno je da do smetnji dolazi na aplikacijskoj razini te je u vezi s tim više puta kontaktirana Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka - Regionalni centar Sarajevo.

MVPBiH je obaviješten da je problem funkcioniranja sustava zabilježen na svim lokacijama, u DKP mreži i u zemlji, te da Agencija radi na otklanjanju zastoja.

Ocijeni:

1 2 3 4 5

0 (0 ocjena)
Ispravi pogreške

Ključne riječi