navigacija Kultura
Grude

Šimićevi susreti u Međunarodnom kalendaru kulturnih manifestacija

Predsjednik Matice Hrvatske Grude Mario Bušić prisutne je proveo kroz nacrt programa manifestacije

Šimićevi susreti u Međunarodnom kalendaru kulturnih manifestacija

Foto:

Rujan je stigao do svoje sredine. A.B Šimić je u jednoj od svojih pjesama, onoj ‘Himnos’, zapisao: Miriše grožđe i smilje, tamo u našemu selu - posvuda prolazi jesen u ruhu žutu i bijelu; Plodove raznosi, daje, dariva polja i gaje. Upravo je jesen davala posebnu inspiraciju Šimiću da oslika Hercegovinu i teške ruke seljaka koji radeći svakodnevne poslove pričaju o životu. Ovih dana se u Grudama sastaju javne osobe sa željom da što bolje ožive riječi koje nekoć napisa jedan od najvećih pjesnika 20. stoljeća. U prostorijama Općine analizira se Šimićev život i vrše pripreme za manifestaciju Šimićevi susreti, sa željom da ovi 49. budu toliko dobri da se s pravom može reći da su oni odlična uvertira jubilarnim 50 - ima. Jučer je održan drugi sastanak Organizacijskog odbora, a otvorio ga je predsjednik odbora i aktualni v. d. načelnika općine Grude Ljubo Grizelj. Predsjednik MH Grude Mario Bušić i potpredsjednik OO, prisutne je proveo kroz nacrt programa manifestacije, koji je bio tema diskusije ostalih članova organizacijskog odbora. Svi članovi odbora su bili jedinstveni u stajalištu da je ovogodišnje susrete potrebno podignuti na višu razinu, kao uvod za iduću godinu i jubilarne 50. Šimićeve susrete. Bušić je izvijestio članove OO-a da su Šimićevi susreti uvršteni u Međunarodni kalendar kulturnih manifestacija Federalnog ministarstva kulture.

Ocijeni:

1 2 3 4 5

0 (0 ocjena)
Ispravi pogreške